Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati.

Osiguranje od auto odgovornosti spada u obavezna osiguranja, a obuhvata osiguranje domaćih vozila, inostranih vozila i osiguranje vozila u inostranstvu (zelena karta).

Caruso - Polise

Caruso - Polise

 

Vlasnik motornog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.

Ugovaranjem osiguranja od autoodgovornosti  u našoj kući, mi ćemo platiti štetu koju pretrpe treća lica ako do saobraćajne nezgode dođe.

Treća lica su sva lica osim vozača, vlasnika ili korisnika motornog vozila koji je kriv za saobraćajnu nezgodu.

Ukoliko vozilom putujete u inostranstvo, osim saobraćajne i međunarodne dozvole, neophodno je da posedujete i međunarodnu kartu osiguranja tzv. zelenu kartu, kao dokaz da ste zaključili osiguranje od autoodgovornosti i da imate validno osiguravajuće pokriće i u inostranstvu.

Posedovanjem naše zelene karte obezbeđeno Vam je osiguravajuće pokriće za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi prilikom boravka u nekoj od zemalja članica sistema zelene karte.

Vozač motornog vozila sa inostranim registarskim tablicama prilikom ulaska u našu zemlju, mora imati valjanu međunarodnu važeću ispravu ili dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti (zeleni karton) članica sistema zelene karte.

Ako vozač motornog vozila sa inostranim registarskim tablicama nema važeću ispravu ili dokaz o osiguranju od autoodgovornosti, dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti (granično osiguranje) kao uslov za ulazak u našu zemlju.

Za više informacija o uslovima osiguranja od autoodgovornosti kliknite ovde.

Site by CONNECTIONS