Auto-kasko osiguranje

Automobil je za svakog od nas ozbiljna investicija, izložena različitim rizicima na koje nemamo velikog uticaja: oštećenja u saobraćaju, oštećenja van saobraćaja, krađa.

Rizike u saobraćaju ne možemo sprečiti, bilo da je naša greška, greška drugih ili, jednostavno, sticaj okolnosti. Možemo imati manje ili više sreće, ali sa porastom broja automobila, smanjenjem opšte kulture u saobraćaju i realno lošim stanjem puteva, verovatnoća oštećenja se svakim danom povećava.

Oštećenja van saobraćaja su još veći problem. Ako vozilo nije pod našim nadzorom, a najčešće nije, ne možemo ništa učiniti da ne dođe do ogrebotina, udara, razbijanja farova ili stakala, namernih oštećenja ili oštećenja zbog „više sile“. Ostaje nam samo da se uzdamo u sreću.

Caruso – KASKO POLISA

Caruso – KASKO POLISA

 

Krađe automobila su realnost – pronalaženje ukradenih automobila nije. Ako konstatujete jednog jutra da nema vašeg automobila na parkingu, možete učiniti samo jednu od dve stvari: da organizujete ličnu potragu ili da se oprostite od svoje imovine. U oba slučaja ste na gubitku.

AMS Osiguranje Vas lišava svake brige!

Auto kasko osiguranjem motornih vozila su pokrivene štete nastale od:

  • saobraćajne nezgode,
  • elementarnih nepogoda,
  • pada ili udara nekog predmeta,
  • požara,
  • udara groma
  • eksplozije,
  • grada,
  • manifestacija ili demonstracija,
  • zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
  • poplave, bujice i visoke vode, itd.

Zaključivanjem polise auto-kasko osiguranja kod AMS Osiguranja obezbeđujete nadoknadu štete, u realnom iznosu i najkraćem mogućem roku, dok tehnička služba AMS Osiguranja preuzima brigu o samom automobilu do njegovog povratka u prvobitno stanje.

Za sve porudžbine Auto kasko osiguranja putem Interneta, AMSO vam je omogućio terensku službu koja će na vašoj adresi obaviti sve formalnosti oko realizacije postupka, u vremenu koje vama odgovara. Takođe, uz kasko polisu AMS Osiguranja preko 40.000 dinara dobijate članstvo solidarnosti AMSS (žuta kartica).

Site by CONNECTIONS